Til deg som skal opererast

Her finn du informasjon til deg som skal opererast på øyre-nase-hals avdelinga.

foto

Hovedgruppa av operasjonar som taes på DKE er tonsillectomi, adenotomi og drens- innleggelse i øyre (PC +PCD )
Pasientane er i alderen 1-18 år.
Dei kjem hovedsakeleg fra Hordaland, til tider taes det inn pasientar frå Haugesund hvis det er lange køar der.
​ 
Pasientane kjem vanligvis til ein poliklinisk konsultasjon før inngrepet, dette blir gjort alt fra en uke til dagen før operasjonen.
Pasienten tilsees av lege og informeras av sjukepleiar
Barnet treng i utgangspunktet ikkje å ta blodprøvar.

En flaske alkohol og flere skjeer på et bord

 
Har pasienten lang reisevei kan han innleggas dagen før inngrepet.
Ved tonsillectomi ligg  pasienter over til neste dag på sengeposten.
Innleggelse av dren og adenotomi blir ofte gjort samtidig som tonsillectomi hvis det er nødvendig.
Ved innleggelse av dren og ved adenotomi reiser pasienten som regel heim samme dag.

Leke og datamus. Foto.

Hoved gruppa av operasjonar som taes på DKE er tonsillectomi, adenotomi og drens- innleggelse i øyre (PC +PCD )​

Pasientane er i alderen 1-18 år.

Dei kjem hovedsakeleg fra Hordaland, til tider taes det inn pasientar frå Haugesund hvis det er lange køar der.

Skilt. Foto.
 

Pasientane kjem vanligvis til ein poliklinisk konsultasjon før inngrepet, dette blir gjort alt fra en uke til dagen før operasjonen.

Pasienten tilsees av lege og informeras av sjukepleiar

Barnet treng i utgangspunktet ikkje å ta blodprøvar.

Har pasienten lang reisevei kan han innleggas dagen før inngrepet.

Ved tonsillectomi ligg  pasienter over til neste dag på sengeposten.

Innleggelse av dren og adenotomi blir ofte gjort samtidig som tonsillectomi hvis det er nødvendig.

Ved innleggelse av dren og ved adenotomi reiser pasienten som regel heim samme dag.

pasient og lege. Foto.

Informasjon om forberedelser til operasjon på øyre-Nase-Halsavdeling.

Før operasjon

Du som skal opererast dusjar kvelden før operasjon. Etter kl. 24.00 må du faste. Det vil seie at ein ikkje kan eta mat, tygge tyggegummi, røyke eller eta drops. Du kan drikke vann og saft inntil kl 06 morgonen du skal opererast. Du blir som oftast innkalla på avdelinga dagen før operasjonen. Det som står på p​rogrammet denne dagen er at du skal ta blodprøver i 2 etasje, snakke med en sjukepleiar, ein lege, anestesilege og kirurgen. Du må rekna med å vere her til ca kl 15-15:30 denne dagen. Om du bor i Bergensområdet kan du reise heim i perm til neste morgon.


 

foto

 


Operasjonsdagen

Du skal møte på posten enten kl 06 eller kl 08 etter tidspunkt for operasjon. Dette avtaler du med den ansvarlige sjukepleiar dagen før operasjonen. Du må skifte til sjukehustøy når du møter på posten og du får gjerne nokre avslappande tablettar. Du blir klargjort av sjukepleiar og etter kvart kjørt til operasjonsavdelinga i rullestol eller seng.

Oppvakninga:​

Etter operasjonen vaknar du opp på oppvakninga og vil vere tilkopla medisinsk utstyr. Når tilstanden tillèt det blir du flytta tilbake til avdelinga. Kirurgen informerar deg om operasjonen dagen etterpå. Det er viktig at du melder frå til personalet dersom du opplev å ha smerter etter operasjonen. Etter inngrepet bør ikkje kroppen utsettas for ekstra stress på grunn av smerter, så det er viktig at du seier frå før smertene blir for ille.

Du vil kanskje bli overraska over hvor fort vi vil ha deg i aktivitet igjen etter operasjonen. Grunnen til dette er at faren for blodpropp og lungebetennelse øker når man ligger passiv i sengen over lengre tid.

Legevisitt

Det er legevisitt dagleg på posten mellom kl 09-11, unntatt i helgene.

Måltid

På øyre-nase-hals avdelinga har vi servering frå buffé. Frå den dagen du blir innlagt, kan du forsyne deg med mat og drikke.

Vi serverar mat på faste tidar:

Frukost: kl 08.00 - 09.00
Lunsj: kl. 12.00 - 13.00
Middag: kl. 16.00 - 17.00
Kvelds: kl. 19.00 - 20.30

Verdigjenstander: Det er viktig at du har med minst mulig av verdi til sykehuset. Vi har ingen muligheit til å oppbevare verdigjenstandar for deg.

Besøkstid:

Vi har besøkstid kvar dag frå kl 17-20, dette ber vi om at du respektere av hensyn til andre pasientar som er innlagd.

barn. foto.
 

​Innleggingsdag

Før alle planlagde operasjoner møter kirurgiske- og øyre/nase/hals barn med føreeatte på avdelinga for å bli tatt imot. Ortopediske barn møter på pre- poliklinikk for mottak, 1 etg. Det kan verta ein del venting denne dagen.

Barnet som skal opererast, dusjer/badar kvelden før operasjon eller, evt. morgenen operasjonsdagen.
Etter kl. 24.00 må barnet faste. Det vil seie, ikkje spise mat, tyggje tyggegummi, spise drops. Barnet kan drikka vatn og saft, inntil to timar før operasjon.
Hos barn blir det brukt eit plaster, eller ein salve (Emla), på hender eller føter, for å bedøve området der veneflon skal leggjast, eller dersom barnet skal ta blodprøvar. Det vert vurdert hos kvar enkelt om blodprøvar er nødvendig.

Legevisitt

Det er legevisitt dagleg på avdelinga, tidspunktet kan variere.


Måltid

På avdelinga er det buffétservering. Under opphaldet får pasienten og ein pårørande/føresette forsyne seg med mat/drikke.


Måltida er til faste klokkeslett:

Frukost: kl. 08.00 - 09.30
Lunsj:    kl. 12.00 - 13.00
Middag: kl. 16.00 - 17.00
Kvelds:  kl. 19.00 - 20.30

Pasientar/føresette som bur på hotellet under opphaldet, inntar måltida der.

En person som holder en liten hvit gjenstand
 

Leikerom/Stellerom

Vi har eit leikerom tilknytta avdelinga som kan nyttast av pasient/føresette. Det er viktig at kvar og ein ryddar opp etter seg. Det skal ikkje nyttast mat og drikke der, sidan fleire av barna kan vere fastande, og kan difor ikkje innta mat eller drikke. Ved sidan av leikerommet er det toalett/stellerom.
TV/ DVD-spelar
Alle rom har TV og DVD-spelarar. Du låna DVD-filmar eller lydbøker på avdelinga. Ta gjerne med eiga datamaskin, på eige ansvar. Bruk også Pasientbiblioteket på sjukehuset. 

Skule

Barn som ligg på sjukehus har krav på undervisning av lærar. Sjukehuset har egne lærarar som tar kontakt med dei inneliggande borna som er i skulealder.

sykepleier. foto.

Telefon

Det er mulig å nytte eigen mobiltelefon på avdelinga.


Til deg som følgjer​

Det er plass til berre ein pårørande/føresette som kan overnatte saman med barnet. Skal du forlate avdelinga, må personalet få beskjed om dette.
Barn under 12 år som blir inneliggjande lengre enn 8 dagar, kan få søknadspapir der ein av pårørande/fortette kan søkja om pleiepengar.

Avdelinga har ikkje ansvar for private eigendeler som blir tatt med til oss.

Parkering
Parkeringsutgifter for dagen ein blir innlagd, og dagen ein blir utskriven, blir ikkje dekka av sjukehuset. Du kan søkje Avdeling for ​pasientreiser om refusjon av utgiftene. Spør oss om søknadsskjema.

Parkeringsbilletten for dagane mellom innlegging og utskriving, for barn under 10 år, blir dekka av sjukehuset. Vi leverer ut desse skjemaene på førespurnad. Det er kun mogleg å ha ein bil parkert på sjukehuset om gangen, når du får dekka parkering.

Sist oppdatert 20.09.2016