Leiinga

Avdelingsdirektør 
Oddbjørn Straume
Tlf: 55 97 20 10

Ass. avd.overlege
Ása Karlsdottir
Tlf: 55 97 20 10

Seksjonsleiar for medisinsk fysikk
Einar Waldeland
Tlf: 55 97 20 25

Seksjonsleiar for stråleterapi
Helga Gripsgård
Tlf: 418 69 892    

Seksjonsleiar for kontorseksjon
Nina Kolrud Høsteland (konst)
Tlf: 55 97 20 20

Seksjonsleiar for poliklinikken
Tone Bruland Neteland
Tlf: 55 97 39 09

Seksjonsleiar for post 1
Siv Marian Aardal
Tlf: 55 97 38 67  

Seksjonsleiar for post 2
Birgitte Langøy Olsen
Tlf: 55 97 34 98     

Sjuk​​​​epleiefagleg ansvarleg
Eli K. Heggernes
Tlf: 55 97 75 62   

Senterleiar Kreftsenter opplæring & rehabilitering
Karen Rosnes Gissum
Tlf: 55 97 74 77

Sist oppdatert 15.03.2024