Eksteriør Laboratoriebygget. Foto

Laboratorie­klinikken

Laboratorieklinikken tilbyr et bredt spekter av analyser innen ulike fagområder. I tillegg til analytisk virksomhet, tilbyr laboratoriene rådgivning for bruk av analyser og tolking av analysesvar

Kontakt

Adresse for innsending av prøver:

Haukeland universitetssjukehus
Felles prøvemottak
Jonas Lies vei 91 B
5021 Bergen

Slik finn du fram

Laboratoriebygget

Laboratoriebygget på Haukeland

Analyseoversikten

Sjå vår elektroniske analyseoversikt for informasjon om alle våre analysar, Lab-info og for bestilling av prøvetakingsutstyr.
Analyseoversikten
Forsiden til analyseoversikten. Skjermdump