Føtal RhD-typing i veke 24

Føtal RHD-typing i prøve av mor vart innført 1.september 2016 som rutineprøve i svangerskapsomsorga.

​RhD-negative gravide tar prøve til føtal RHD-typing i svangerskapsveke 24. Dersom resultat av analysen viser at barnet er RhD-positivt får mor tilbod om anti-D immunglobulin profylakse i svangerskapsveke 28 og etter fødsel.

Sjå meir om analysen på analyseoversikten.no og i dokumenta under.

Kontaktperson

Ansvarleg avdeling: Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Kontaktperson: Overlege Kristin Gjerde Hagen
Telefon: 55 97 24 65
Epost: kristin.gjerde.hagen@helse-bergen.no

Dokumenter


2023: Informasjon om endring av rutinar for tilråding om anti-D-profylakse etter fødsel

2021: Informasjon om endring av rutinar for administrering av anti-D-profylakse i svangerskapsveke 28 (PDF)

Rekvisisjonsskjema (PDF)

Brosjyre - RhD-negative gravide føtal RhD-typing veke 24.pdf

Informasjon sendt ut i 2016​

Midlertidig ordning for RhD-profylakse til RhD-negative i veke 28 (PDF)

Informasjonsskriv om føtal RhD-typing til rekvirentar (PDF)

Sist oppdatert 26.05.2023