Mohn forskningssenter for

Regenerativ medisin

I Mohn forskningssenter for regenerativ medisin (MRCRM) jobbar vi for å utvikle nye behandlingar innan celleterapi for å reparere eller erstatte – altså regenerere – vev eller celler som er skada av sjukdom eller ulykker. Forskningssenteret er eit samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Bergen, og er støtta av Trond Mohn stiftelsen over ein 5-års periode. Forskningssenteret bygger på eit aktivt forskningsmiljø innan regenerativ medisin og den nye ex vivo reinroms-fasiliteten på Laboratorieklinikken for tillaging av celler til bruk i klinisk utprøving.

​​

Aktuelle saker

    Sist oppdatert 29.11.2022