Etablere nye analysar (for forskingsprosjekt og/eller rutine)

MBF vil kunne etablere metodar for ulike biomarkørar som vi i dag ikkje har i analyserepertoaret, men som kan vere nyttige i forskingssamanheng og/eller rutine. Det analytiske arbeidet vil utførast til kostpris.

Sist oppdatert 29.04.2024