Pasientnær analysering (PNA)

Pasientnær analysering (PNA) vert definert som laboratorieundersøkingar som blir utført nær pasienten. PNA blir utført både i og utanfor sjukehus. PNA vert også kalla Point of Care Testing (POCT), eller desentraliserte laboratorieanalyser.

Fordelar med PNA er:

 • Raske analyseresultat
 • Ferskt prøvemateriale
 • Lite prøvevolum/prøvemateriale
 • Optimalt prøvetakingstidspunkt
 • Raskare behandling

Ulemper med PNA er:

 • Instrumenta har ofte redusert presisjon og riktigheit i forhold til tradisjonelle laboratorieanalyser
 • Instrumenta kan ha problem med interferens
 • Ulikt prøvemateriale kan gi ulike analyseresultat
 • Meir tid og ressursar til kvalitetssikring og opplæring av personell
 • Auka kostnad

Alle som brukar PNA-utstyr, må:

 • beherske aktuelle prosedyrer og kjenne bruken av utstyret
 • beherske riktig prøvetakingsteknikk
 • vite kva begrensningar og feilkjelder som er knytta til analysen
 • ha kunnskap om haldbarheit og riktig lagring av prøvemateriale og reagenser
 • vite korleis analysene skal kvalitetssikrast
 • ha tilstrekkeleg kunnskap til å kunne tolke analyseresultata
 • ta forholdsreglar ved risiko for blodsmitte


Avd. for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) er ansvarleg for å kvalitetssikre alle klinisk-kjemiske analyser som blir utført pasientnært på de avdelingane. 

MBF har ansvar for opplæring og kvalitetskontroll. 
Analysene blir utført av sengepostane sitt personale.

MBF tilbyr desse pasientnære analysene:

Blodgass 
Glukosemåling 
Urinstrimmeltesting 
Kreatinin
HbA1c
CRP
PT-INR
ACT (activated clotting time)
Blod i avføring
Keton (beta-hydroksybutyrat)

Innkjøp av pasientnære analyser

Søknadsskjema for anskaffelse av utstyr til pasientnær analyse (PNA) i Helse Bergen sender du MBF.​​

Brukarstøtte for pasientnær testing

Telefon: 55 97 31 08 / 55 97 31 55

Vi gir hjelp til:

 • Feilsøking (når noko ikkje fungerer eller analyseresultatet virkar usannsynleg)
 • Brukeropplæring på apparatet, individuell og i grupper
 • Opplæring i kapillær prøvetaking
Sist oppdatert 26.09.2022