Regionalt legemiddel informasjonssenter RELIS

Arbeidar du som helsepersonell i Helseregion Vest, er det oss du skal kontakte dersom du har spørsmål om legemiddel eller skal melde biverknadar. Vi kjem gjerne og informerer på din arbeidsplass om kva RELIS er og om biverknadsarbeidet, til dømes som del av ei internundervising. Vi tar òg andre undervisingsoppdrag etter avtale.

Les meir om Relis Vest på våre nettsider: RELIS Vest

Kontakt

Telefon

  • Måndag 08:00 - 16:00
  • Tysdag 08:00 - 16:00
  • Onsdag 08:00 - 16:00
  • Torsdag 08:00 - 16:00
  • Fredag 08:00 - 16:00
  • Laurdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus
RELIS Vest
Postboks 1400
5021 Bergen

Slik finn du fram

Oppmøtestad

RELIS Vest held til i 9. etasje i Laboratoriebygget ved Haukeland universitetssjukehus.

Laboratoriebygget

Laboratoriebygget på Haukeland