Rekvireringsrutiner

Rekvireringsrutiner for Avdeling for medisinsk genetikk

Informasjon om rekvireringsrutiner for rekvirenter som vil bestille analyser ved Avdeling for medisinsk genetikk.

For rekvirenter innenfor Helse Vest

Rekvirenter i spesialisthelsetjenesten i Helse Vest skal bestille genetiske analyser i DIPS Arena, som gjøres på samme måte som andre laboratorieanalyser, f.eks. biokjemi og mikrobiologi. Dette erstatter papirskjema – man skal ikke sende papirskjema i tillegg.

Lege vurderer alle bestillinger av genetiske analyser, slik at rett analyse velges til den kliniske problemstillingen.

Vær oppmerksom på at MGM ikke har elektronisk utsvaring, så svarrapporter vil fortsatt bli skannet til journal. Man får derfor ikke tilbakemelding i DIPS om blodprøve er tatt eller analyser er igangsatt osv. I en overgangsfase vil det fortsatt være mulig å benytte papirrekvisisjon som før. 

Under fanen “Bestilling” velges analyser i mappen “Helse Vest Medisinsk genetikk”.

  • Analysene er organisert både etter indikasjon og type analyse – samme analyse kan med andre ord gjenfinnes flere steder.
  • Hvis du ikke vet hvilken analyse som behøves for problemstillingen – benytt “Åpent analysefelt” så velger vi analyse basert på de kliniske opplysningene.
  • Hvis det er snakk om annet prøvemateriale enn blod (eksempelvis hudbiopsi), velges rett prøvemateriale under mappen “Annet prøvemateriale”. For blod vil analysevalget automatisk angi om det er EDTA eller heparin som behøves.
  • NB: Våre analyser er med tanke på medfødte genetiske forandringer – somatiske kreftgenetiske undersøkelser gjøres annet sted.
  • Når ønskede genetiske analyser (“labtjenester”) er valgt (midtre felt), fyller man inn kliniske opplysninger og svarer på eventuelle tilleggsspørsmål.
  • Det er obligatorisk å oppgi relevante kliniske opplysninger. Dette er viktig for at vi kan velge rett analyse til den kliniske problemstillingen, og for å sortere hva som er sykdomsgivende genetiske forandringer opp imot tilfeldig variasjon.
  • Det er ikke mulig å vise til andre notater i DIPS for kliniske opplysninger - laboratoriearbeidet gjøres i et annet program (Unilab).
  • Velg når og hvordan prøven skal tas, og trykk på “Send bestilling”. Bestillingen er da fullført. Den blir synlig og aktiv hos oss når prøvematerialet ankommer vårt laboratorium.
  • Fortrinnsvis ønskes ny blodprøve ved ønske om nye analyser. Ved ønske om etterbestilling på lagret DNA eller tidligere utført NGS- analyse, skal man velge “Etterbestilling” og skrive hvilken analyse man ønsker utført. Kliniske opplysninger må påføres også ved etterbestilling.
  • Hvis du ønsker å endre en bestilling som allerede er sendt, bør du ta kontakt med laboratoriet. Sendte bestillinger skal ikke endres.

 

NB! For rekvirering av prøver på inneliggende pasienter er det foreløpig ikke mulig å bestille analyser på prøverunder. Det jobbes med løsning på dette. I mellomtiden er standardvalg for blodprøvetaking på inneliggende pasienter at blodprøve tas av postpersonell. Dette betyr at man bestiller analyse på vanlig måte, etiketter skrives ut fra DIPS Arena og leveres til prøvetakingspersonell i forbindelse med prøvetakingsrunder.

 

Dere må gjerne kontakte Avdeling for medisinsk genetikk for veiledning på telefon 55 97 54 75.  

For rekvirenter utenfor Helse Vest

Rekvirenter utenfor Helse kan benytte seg av våre rekvisisjonsskjemaer:

Standard skjema for ustkrift (pdf)

Elektronisk utfyllbart skjema (pdf)

Sist oppdatert 29.05.2024