Seksjonar

 • Laboratoriet

  Laboratoriet består av seksjon for laboratoriediagnostikk og seksjon for tolkning og teknologi

 • BIlde av personer. Foto.
  Regionalt kompetansesenter for arveleg (arvelig) kreft (RKAK)

  Kompetansesenteret skal bidra til at familiar med arveleg kreft får eit godt og kvalitetssikra helsetilbod i regionen. Regionen omfattar fylka Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane.

 • Personer. Foto.
  Seksjon for klinisk genetikk

  Ved medisinsk genetisk poliklinikk mottar me pasientar og familiemedlemmar til genetisk utgreiing og rettleiing ved mistanke om genetisk sjukdom.

Sist oppdatert 23.09.2016