Bruk av prøvetakingssett for aerobe og anaerobe bakteriar

Prosedyre for prøvetaking

  1. Opne pakningen med pensel og transportrøyr.
  2. Opne penselpakken med fiberen ned (ikkje røyr ved  pinnen nedanfor knekkpunktet) 
  3. Ta penselen ut av pakningen 
  4. Ta pasientprøva
  5. Sett penselen attende i transportrøyret
  6. Knekk pinnen i knettpunktet (farga stripe) 
  7. Skru på korken
  8. Merk røyret med korrekte opplysningar  

1.                    2.                      3.                     4.

Bruksanvisning prøvetaking nummererte bilder 1-4. Illustrasjon.
 


  5.                            6.                                7.                           8.               

Bruksanvisning prøvetaking nummererte bilder 5-8. Illustrasjon.

Sist oppdatert 09.10.2023