Foto av et ulykkessted med flere nødetater og personer til stede

Norsk Koordineringssenter for Blodberedskap (Nokblod)

Tidleg blodoverføring er anbefalt i behandlinga av pasientar med livstruande blødning. Norsk koordineringssenter for blodberedskap (Nokblod) arbeidar for å betre blodberedskapen i Noreg. Nokblod er lokalisert til Helse Bergen.

Målsettinga med ei​t nasjonalt koordineringssenter for blodberedskap​:

 • ​​Sikre Noreg adekvat tilgang på blod og blodproduktar ved krise og krig.
 • Etablere ei​t felles system som varetar Forsvarets totale behov for blodprodukta​r.​
 • Bet​re beredskap ved større sivile katastrofar og/eller terrorangrep, og bet​​re blodberedskap ved geografisk isolerte verksemder.

Torunn Oveland Apelseth,
Leiar,  Norsk koordineringssenter for blodberedskap (Nokblod)
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,
Haukeland universitetssjukehus
Tlf: 55972492 / 94842045
E-post: torunn.oveland.apelseth@helse-bergen.no​​

Geir Strandenes
Overlege, Norsk koordineringssenter for blodberedskap (Nokblod), 
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,
Haukeland universitetssjukehus
E-post: geir.strandenes@helse-bergen.no
 
Hanne Braathen
Spesialbioingeniør, Norsk koordineringssenter for blodberedskap (Nokblod), 
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,
Haukeland universitetssjukehus
E-post: hanne.braathen@helse-bergen.no
 
Svein Sondre Valvik Lindgaard
Spesialbioingeniør, Norsk koordineringssenter for blodberedskap (Nokblod),
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,
Haukeland universitetssjukehus
E-post: svein.sondre.valvik.lindgaard@helse-bergen.no
 
Tonje Kristin Bruvik
Autorisert Helsesekretær
Avdeling for Immunologi og Transfusjonsmedisin
Norsk koordineringssenter for blodberedskap (Nokblod)
Haukeland Universitetssykehus
E-post: Tonje.kristin.bruvik@helse-bergen.no
 
 

Regionale representantar

Representant frå Helse Sør-Øst
Farshid Ezligini
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, 
Oslo universitetssykehus 
E-post: farshid.ezligini@helse-bergen.no
 
Representant frå Helse Midt-Norge
Lene Haugnæss
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,
Universitetssykehuset i Trondheim, St. Olavs hospital
E-post: lene.haugness@helse-bergen.no
 
Representant frå Helse Nord
Mirjana Grujic Arsenovic
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
Epost: mirjana.grujic.arsenovic@helse-bergen.no
 
Representanter frå forsvaret
Christian Medby
Forsvarets sanitet
 
Haakon Hasselgren Eilertsen
Forsvarets logistikkorganisasjon
 
Jørn Einar Rasmussen
Hæren​

Kontaktinformasjon:

Leiar Norsk koordineringssenter for blodberedskap:
Torunn Oveland Apelseth, 
Seksjonsoverlege, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland universitetssjukehus
Tlf: 55972492 / 94842045
E-post: torunn.oveland.apelseth@helse-bergen.no   

Webinar: Blodberedskap i fred, krise og krig

Ressurside for webinaret heldt 7/11-23. Her legg me inn filer til nedlasting, spørsmål/svar og annan relevant informasjon.

Webinar: Blodberedskap i fred, krise og krig
Kart

Haukeland skal sikre at blodbankane i Noreg kan produsere eige tørka blodplasma

No skal blodbankane i Noreg få tilbod om ei løysing for betre tilgang på eit livreddande produkt. Haukeland universitetssjukehus og Norsk Frysetørking AS inngår samarbeid om å utvikle teknologi som kan gjere det mogleg å produsere tørka blodplasma. 

Les nyheit
Tre mennesker i hvite frakker ser på en pose blodplasma
 • Flere poser med blod ligger i en hylle
  29. januar 2024
  Nordic Blood Preparedness meeting, Nov. 20 - 21, 2024

  The Norwegian Directorate of Health, the Western Norway Regional Health Authority and the Norwegian Center for Blood Preparedness cordially invite you to join the Nordic Blood Preparedness meeting november 20.-21. 2024 at Solstrand Hotel & Bad, Norway. 

 • Portrett av Håkon Eliassen
  7. juni 2023
  Ny doktorgrad: Vandrende blodbank - er ikke det farlig da?

  Håkon Skogrand Eliassen disputerer 13.6.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Physical and cognitive performance after blood donation".

 • Portrett av Christopher Bjerkvig
  7. juni 2023
  Ny doktorgrad: Bruk av fullblod ved alvorlig blødning utenfor sykehus

  Christopher Kalhagen Bjerkvig disputerer 14.6.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Whole blood in prehospital damage control resuscitation".

Tørka blodplasma prosjekt

Helse Bergen er tildelt 15 millionar frå Innovasjon Norge til eit prosjekt som skal utvikle teknologi for lokal produksjon av tørka plasma i blodbankane. Dette gir Helse Bergen ei unik moglegheit til å produsere tørka blodplasma som kan distribuerast til ambulansar, luftambulansen, lokalsjukehus, Forsvaret og kommunehelsetenesta.
Les meir om prosjektet Tørka blodplasma
En hånd holder en pose med blodplasma
Sist oppdatert 01.02.2024