Forsking og utvikling

Her finn du informasjon om pågåande forsking og prosjekt i regi av fagsenteret.

 • Utvikling av modellen for beregning av preanalytisk usikkerhet
  Marit Sverresdotter Sylte
 • Holdbarhetsforsøk av endokrine analyser
  Astrid Torvestad
 • Interferens på neuronanalyser
  Tore Skage Lystad
 • Pasientsikkerhet ved blodprøvetaking
  Astrid Mette Husøy
 • Etterlevelse av retningslinjer ved blodprøvetaking
  Astrid Mette Husøy
 • E-lærings kurs om blodprøvetaking
  Astrid Mette Husøy

Rådgiving ved forsking 

Biobank Haukeland er eit samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen. Biobanken har som overordna mål å auke kvaliteten i forskingsprosjekta ved dei to institusjonane, blant anna ved å samle alt biobankmateriale i eitt lokale.

Laboratorieklinikken yter service i form av rådgjeving, prøvetaking, prøvehandtering og analysering til ei rekke kliniske prosjekt initiert og styrt av kliniske avdelinger og eksterne institusjoner.

Sist oppdatert 23.03.2023