Undervisning og kurs

Her er oversikt over aktivitetar innen preanalyse som fagsenteret er involverte i.

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) har produsert instruksjonsvideoer i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet.

Vi har som mål å arrangere forskingseminar for bioingeniører to gongar i semesteret. Her ønsker vi å stimulere til forsking og fagutvikling innan preanalyse.

 • Presentasjon av mastergradsprosjekt, januar 2017
 • Presentasjon av mastergradsprosjekt, september 2016

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi arrangerer ulike kurs i blodprøvetaking.

 • Venøs blodprøvetaking
 • Kapillær blodprøvetaking
 • Prøvetaking fra intravenøse tilgangar for sjukepleiarar
 • Kurs i blodprøvetaking og prøvehandtering  (for studiesjukepleiarar og forskarar)
Kursene annonseres i Læringsportalen for tilsette i Helse Bergen. 

Vi inviterer jamt til internundervisning innan preanalyse.

 • Mastergradsoppgavepresentasjon «Pasienten sine erfaringer ved blodprøvetaking. En studie med fokus på det korte møtet mellom kreftpasient og bioingeniør», ved Guro Fagernes Martinussen, MBF (06.11.2019)
 • Etisk kompetanse, Etisk problem, Etisk dilemma, Yrkesetiske retningslinjer
  Det asymmetriske møtet, ved Turid Braseth, Høgskulelektor ved HVL og forfattar av boka «Profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar». (06.11.2019)
 • Hva er PROM, og viktigheten av det både klinisk og i forskning, relatert til porfyriregisteret, ved Åshild Rostad Enes, NAPOS (06.11.2019)
 • Blodkultur - hvorfor og hvordan? (24.04.2019)
  • Hvorfor tar vi blodkultur av pasienter?, ved Solveig Aalstad Jonasson, MIA
  • Hvorfor er det viktig at blodkulturene blir tatt på riktig måte?, ved Eirik Nybakken, MIA
  • Hvordan ta en blodkultur?, ved Astrid-Mette Husøy, MBF
 • HPV-primærscreening – Framtidas screeningsmetode, ved Oda Teige Kalsås, Avdeling for patologi (22.03.2019)
 • Holdbarhetsstudier (praktisk gjennomføring, eksperimentelt design, statistiske metoder), ved Marit Sverresdotter Sylte, MBF (23.01.2019)
 • «Erfaringer fra masteroppgave: Holdbarhet av venøs blodgass», ved Eirik Åsen Røys, MBF (23.01.2019)
 • «De følsomme hormoner», ved Charlotte Elisabeth Brunstøl, Hormonlaboratoriet (23.01.2019)
 • Preanalytiske variabler ved spinalvæske, ved Tore Lystad (30.10.2018)
 • Prosjektsamarbeid i Laboratorieklinikken, ved Wenche Eilifsen, MBF (24.05.2018)
 • Hva gjør RUPPAS (rådgivende utvalg for pasientnær analysering, preanalyse og selvtesting), ved Mia Hjelle (10.01.2018)
 • Kvalitetssikring av laboratoriearbeid i primærhelsetjenesten, ved Stein Binder (30.08.2017)
 • Preanalytiske utfordringar ved Lab for Klinisk Biokjemi, ved Mia Hjelle (24.05.2017)
 • Preanalytiske utfordringar innan hormonanalyser og immunologi og transfusjonsmedisin, ved Astrid Torvestad og Maren Sellevoll (02.03.2017)
 • Preanalytiske utfordringar innan mikrobiologi og medisinsk genetikk, ved Lene Holm og Kjetil Solland (02.02.2017)
 • Preanalytiske utfordringar innan patologi, ved Hilde Rødningen (05.01.2017)
 • Informasjon om Biobank, ved biobankleiar Ann Cathrine Kroksveen (02.12.2016) 

Nito etterutdanningskurs i Molekylærpatologi 7. - 8. juni 2017, Oslo
Tema for kurset: Preanalyse og kvalitetsarbeid, Molekylære metoder i diagnostikk, Tverrfaglig samarbeid og Paneldebatt

Nito kurs i Preanalyse 10. - 11. mai 2017, Bergen
Fagsenteret presenterte preanalytiske utfordringar ved dei ulike fagområda vi representerar (Klinisk biokjemi, Endokrinologi, Mikrobiologi, Medisinsk genetikk, Immunologi og transfusjonsmedisin og Patologi)

4th EFLM-BD European Conference on Preanalytical Phase 24-25 March 2017 in Amsterdam (NL)
Preanalytical resource center at Haukeland University Hospital, Marit S. Sylte

NITO kurs "Komponentframstilling i blodbank" 22.-23.mars 2017
Preanalytiske forhold ved prøvetaking av blodprodukter, Maren Sellevoll

Sist oppdatert 28.07.2022