Pasientrelaterte forhold

Det er viktig med riktig identifikasjon og merking av prøverøyr. I enkelte tilfelle må også den som skal takast prøve av førebu seg til prøvetaking, til døme å møte fastande. For nokon analyser må prøven takast på ei bestemt tid på grunn av døgnvariasjon.

Sist oppdatert 05.11.2023