Kolsregisteret

Kolsregisteret er et medisinsk kvalitetsregister for pasienter som er innlagt på sykehus med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Registeret skal sikre dokumentasjon av behandlingskvaliteten for KOLS-pasienter og danne grunnlag for forskning om denne pasientgruppen.

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Den enkleste måten å kontakte oss er å sende en epost. Telefonnummeret er til Lungeavdelingen i Helse Bergen som vil sette deg i kontakt med oss.
 • Mann. Foto.
  For pasienter

  Alle pasienter med diagnosen kols er aktuelle for kolsregisteret.

 • Hender. Foto.
  Om registeret

  Hovedhensikten med kolsregisteret er å forbedre og dokumentere kvaliteten på de tjenestene som blir gitt til pasienter med kols i akutt forverring som er innlagt på sykehus.

 • Røntgenbilde
  Hva er kols?

  Kols er en sykdom som kjennetegnes ved luftstrømsobstruksjon som ikke lar seg fullt reversere og normalisere. Kols kan forebygges og behandles.

Aktuelt

 • 28. november 2017
  – Flere kols-pasienter bør får lungerehabilitering

  Røykeslutt, fysisk aktivitet og lungerehabilitering virker positivt inn på oksygenopptak til pasienter med kols, viser ny studie.

 • 28. november 2017
  Skriftlig samtykke eller reservasjonsrett- en viktig debatt

  Skal vi forbedre behandlingen av pasienter ved norske sykehus, må vi systematisk samle inn informasjon om behandling og resultat for å tilegne oss ny kunnskap. Denne kunnskapen må vi dele. Dette er grunntanken ved nasjonale kvalitetsregistre.

 • 28. november 2017
  God veiledning kan gi pasientene et bedre liv.

  Farmasøytenes veiledning om bruk av inhalatorer er et viktig tilbud til astma- og kolspasientene, slik at de kan få best mulig effekt av legemidlene sine, sier helseminister Bent Høie.