– Flere kols-pasienter bør får lungerehabilitering

Røykeslutt, fysisk aktivitet og lungerehabilitering virker positivt inn på oksygenopptak til pasienter med kols, viser ny studie.

Publisert 28.11.2017

​I sin doktorgradsavhandling har Bente Frisk ved Høgskolen i Bergen sett nærmer på hvordan fysisk kapasitet og pustemønster endrer seg over tid hos pasienter med kols. Forskerne har også prøvd ut en matematisk modell for å beskrive pustemønsteret.

Les hele artikkelen