Røykeslutt

Å slutte å røyke er det beste du kan gjere for helsa di. Dersom du røyker og har kols vil det å slutte, hindre vidare tap av lungekapasitet. Dei fleste vil oppleve betre pust og mindre hoste og slim.

Mange kan oppleve endringar i kroppen ganske kort tid etter ein har slutta å røyke.

Kva skjer med kroppen når du sluttar å røyke?

Nokre opplever det å slutte som lettare enn dei trudde, mens andre synes det er krevjande. Nokre sluttar på dagen mens andre treng tid. Det er kan vere nyttig å bruk litt tid på å førebu seg på å slutte. Det viktigaste er å bestemme seg.  

Å vere motivert for å slutte er viktig for å lukkast. Det er vanleg med motstridande følelsar med tanken på det å slutte. Dersom du du er usikker, er det fint å starte med å styrke motivasjonen. Ved å ta eit steg om gongen, kan du nå det du måla dine. 

Korleis førebu seg på å slutte?

Bruk Slutta-appen til å få gode råd

Helsedirektoratet tilrår å bruke medikament som hjelp til å slutte å røyke. Bruk av nikotinsubstitutt, vil kunne doble sjansen for å lukkast. Her kan du lese meir om dette:  

Hjelpemidler ved røykeslutt

Det er mogeleg å få samtale individuelt eller i grupper når du deltek ved Lungerehabiliteringa. Du kan også få oppfølging hjå fastlegen din. I mange kommunar fins det Frisklivssentralar der dei har røykesluttkurs.  

Friskliv og mestring i Bergen kommune  

Frisklivssentralen Askøy kommune

Friskliv og meistring Øygarden kommune

Friskliv og meistring Alver kommune

 

Sist oppdatert 04.06.2024