Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling

Forskningsprosjekt

Nasjonalt kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH) ved forskningsgruppen NKHForsk har gitt 3 personer stipend i 50 % stilling over en prosjektperiode på 2 år.

​​​Sigurd Aarestad, Helse Bergen HF

Monitorering ved non-invasiv ventilasjon: Hva slags undersøkelser bør gjøres ved rutinekontroll?

 • Prosjektperiode: 2012 - 2014
 • Deltakende helseregioner: Helse Vest, Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge
 • Hovedveileder: Elin Tollefsen, seksjonsoverlege, dr.med., St. Olavs hospital
 • Biveileder: Ole Henning Skjønsberg, professor dr.med., Lungemedisinsk avdeling, Ullevål, Oslo universitetssykehus
 • Internasjonal samarbeidspartner: Jean-Paul Janssens, dr.med., Geneve, Sveits
 • Bakgrunn og hensikt​


Tiina Andersen, Helse Bergen HF

Strupens funksjon ved amytrofisk lateral sclerose (ALS)

 • Prosjektperiode: 2012 -2016
 • Deltakende helseregion: Helse Vest
 • Hovedveileder: Ola Drange Røksund
 • Biveiledere: Thomas Halvorsen, John-Helge Heimdal, Ole Bjørn Tysnes, Ove Fondenes
 • Bakgrunn og hensikt​


​Heidi Øksnes Markussen, Helse Bergen HF

​Livskvalitet hos hjemmerespiratorbrukere NSD 16001

 • Prosjektperiode: 2008 - 2014
 • Deltakende helseregion: Helse Vest
 • Hovedveileder: Gerd Karin Natvig, professor, dr.polit., Institutt for samfunnsmedisin, UiB
 • Biveiledere: Sverre Lehmann, seksjonsoverlege, Lundeavdelingen, Haukeland universitetssjukehus, dr. med., Associate Professor, UiB og Elin Dysvik, RN, PhD, førsteamanuensis, UiS
 • Internasjonal samarbeidspartner: Wolfram Windisch, Prof. dr.med., Witten / Herdecke University Hospital, Tyskland
 • Bakgrunn og hensikt


Forskningsstipend

​​Primærmålsettingen er å støtte ferdigstilling av pågående prosjekt eller publikasjoner, eventuelt initiere nye forskingsprosjekt innenfor utredning og behandling av voksne og barn med underventilering og etablert eller potensielt behov for langtidsmekanisk ventilasjon (LTMV).

Forskingsperioden blir tatt ut som 50 % arbeid med stipendiatlønn inntil 2 år og må være avsluttet innen 2014.


 

Sist oppdatert 26.09.2016