NKH nettverksmøter

Presentasjoner fra gjennomførte nettverksmøter og informasjon om kommende nettverksmøter.

Nettverksmøter 2020

AVLYST : Nettverksmøte 5. mai

Vi må diverre avlyse NKH Nettverksmøtet 5. mai 2020, etter nasjonale anbefalingar og retningslinjer for reiser/kurs i Helse Bergen i forhold til Covid-19.
Helse- og omsorgstenesta er spesielt sårbar for smitteutbrudd som kan ramme utsatte pasientgrupper. Vi ynskjer å redusere risikoen for at vi som helsepersonell ikkje skal utsette kvarandre for smitte, med dei beredskapsmessige og driftsmessige konsekvenseane dette kan føre til for våre sjukehus/helseføretak.

Vi beklager dette og håpar vi kan arrangere NKH Nettverksmøte over 2 dagar 21. og 22. oktober 2020 på Gardermoen/Oslo.
Dette får nærmare beskjed om dette via epost og informasjon på vår nettside.
Vi har divere ikkje anledning til å tilbakeføre deltakeravgifta, men dei av dere som ynskjer å delta til hausten slepp då å betale denne deltakeravgifta på nytt. Håpar på forståelse for dette!

Foreløpig program:

  • LTMV register nytt
  • Regionale ressursgrupper og NKH
  • Spesialtilpasning av trakeostomikanyler i Sverige, (NRC Danderyd)
  • KOLS og LTMV - nasjonale retningslinjer
  • Pediatrisk LTMV, erfaringer fra England
  • Prevalens av hostemaskin hos barn i Norge
  • Spinraza – hva skjer? Oppdatering fra nasjonale gruppe
  • LTMV monitorering – PhD foredrag
  • LTMV livskvalitet – PhD foredrag
  • «Meningen med livet» - Einar Duenger Bøhn, professor i filosofi Universitetet i Agder

Program Møteleder: Ove Fondenes 
TidspunktVarighetTemaForedragsholdere
11:30 - 12:0030Introduksjon til Webinar - teknisk assistanse/ tekniske spørsmålNKH Stab
12:00 - 12:4530LTMV register - nyheterSolfrid Indrekvam
   Sølvi M. Flaten
   Heidi Markussen
 15Spørsmål 
 15Pause  
13:00 - 14:0060Spesialtilpasning av kanyler Nationellt Respirationscenter NCR (Danderyd)Robert Lindwall
     Presentasjon av senteret, hvem er vi?Mikael Sääf
     Hvilke typer kanylemodifikasjoner gjør vi og hvordan?Stefan Håkansson
     Eksempler på kanyler og gjerne litt om arbeidsprosess 
     Hvordan samarbeide uten å sende pasient, hva kreves av billedmateriale etc? 
     Bestillingsrutiner 
     Generelle tips for å unngå problemer? 
 15Pause 
14:15 - 15:30 COVID -19  
 15Fysioterapi til covid-19 pasienter. Erfaringer fra medisinsk klinikk, OUSKaia Marie Nicolaisen
 15NIV behandling ved COVID-19 og aerosoldannelseSigurd Aarrestad
 15Oksygenbehandling ved Covid-19Monica Vold
 15LTMV utstyr i sykehus, LTMV pasienter hjemme, Brukererfaring,  ForskningOve Fondenes
   Gunvor Mo Norstein
   Heidi Markussen
 30Spørsmål og svarOve Fondenes


Nettverksmøte 30. oktober - 1. november 2019

NKH Nettverksmøte blir i Bergen (Grand Hotel Terminus) over 2 dagar frå den 30/10 – 1/11 2019.

Program for nettverksmøtet

Nettverksmøte 10. april 2019

Presentasjoner:

Etiske utfordringer ved respirasjonsstøtte

Praktisk om valg av modus og ventilasjonsstrategi

Fem år gammel jente med PHOX

Kaustikk voksen 

LMTV - registeret

Sist oppdatert 30.04.2024