Nasjonal kompetanse­tjeneste for tropiske infeksjons­sykdommer

Nasjonalt senter for tropiske infeksjonssykdommer har ekspertise på tropemedisin; diagnostikk, monitorering, behandling og forebygging av tropiske infeksjonssykdommer. Vi driver ikke med behandling av pasienter, men med formidling, undervisning, forskning og fagutvikling og vi rådgir helsepersonell.

Kontakt

Slik finn du fram

Oppmøtestad

4. et., Laboratoriebygget, Haukeland universitetssjukehus

Laboratoriebygget

Laboratoriebygget på Haukeland