AML - akutt myelogen leukemi

Tittel
AML - biobank

Studietype
Biobank

Ansvarleg lege
Øystein Bruserud

Kontaktperson
Øystein Bruserud, Kristin Paulsen Rye (hematologisk forskingslab)

Beskriving
Biobank av alle nydiagnostiserte AML før behandling er starta. Kontakt Øystein Bruserud eller Håkon Reikvam for inkludering.

Studiestatus
Pågåande

BGBC003: A Phase I multicenter open-label study of BGB324 as a single agent and in combination with cytarabine in patients with acute myeloid leukemia or high/intermediate (int-2) risk myelodysplastic syndrome which overexpresses axl.

Tittel
BGBC003: A Phase I multicenter open-label study of BGB324 as a single agent and in combination with cytarabine in patients with acute myeloid leukemia or high/intermediate (int-2) risk myelodysplastic syndrome which overexpresses axl.

Studietype
Fase I med biobank

Ansvarleg lege
Bjørn Tore Gjertsen

Kontaktperson
Bjørn Tore Gjertsen
Håkon Reikvam
Øystein Bruserud
Marianne Lehmann KPFV sjukepleiar - telefon 55 97 28 90

Beskriving

  • Pasientar med høgrisiko MDS som ikkje responderer på standardbehandling  eller som ikkje ønskar standardbehandling 

  • Pasientar med akutt myelogen leukemi som har tilbakefall eller sjukdom som ikkje svarer på behandling (refractory)

ECOG 0-2. Sjå øvrige inklusjons- og eksklusjonskriterium i protokoll.

AML-pasientar som har mottatt BGB324 monoterapi og som ikkje oppnår objektiv respons etter to syklusar  à 21 dagar kan starte tilleggsbehandling med orale antimetabolitter (e.g. 6-mercaptopurin, hydroxyurea), melfalan eller lavdosert araC frå syklus 3.

Etter dosebestemmelse i del A (ca 20 pasienter) går ein vidare med bestemt dose i del B:

Del B1: 14 pasientar med høgrisk MDS ≤ demetyleringsterapi

Del B2: 14 pasientar med BGB324 monoterapi for nydiagnostiserte pasientar som ikkje vurderast til å tåle intensiv kjemoterapi

BGBC003; A Phase I multicenter open-label study of BGB324 as a single agent and in combination with cytarabine in patients with acute myeloid leukemia or high/intermediate (int-2) risk myelodysplastic syndrome which overexpresses axl.

Tittel
HOVON 103 AML Tosedostat: A randomized phase II multicenter study with a safety run-in to assess the tolerability and efficacy of the addition of oral tosedostat to standard induction therapy in AML and RAEB ≥ 18 year.

Studietype
Fase II studie med biobank

Ansvarleg lege
Bjørn Tore Gjertsen

Kontaktperson
Bjørn Tore Gjertsen
Håkon Reikvam
Tor Henrik Tvedt
Pål Tore Bentsen
Marianne Lehmann KFPV sjukepleiar - telefon 55 97 28 90

Beskriving
Primærbehandling av pasientar med AML alder ≥ 66 år. Tosedostat 120 mg tabletter x1 dag 1-21 i syklus I, og dag 1 til 56 i syklus II.

Studiestatus
Opna for inklusjon frå april 2015

Klinisk studie.

Tittel
AML-pasientar relaps etter allogen-SCT

Studietype
Klinisk studie

Ansvarleg lege
Øystein Bruserud

Beskriving
AML-pasientar som relapsar etter allo-SCT. Palliativ behandling med ATRA, valproat og hydroxyuera.

Studiestatus​
Pågåande

Sist oppdatert 28.10.2016