Transfusjon

Undersøking av betydninga av alder på raude blodceller for oksygentilførsel av veva

Klinisk studie / pilot.

Tittel
Undersøking av betydninga av alder på raude blodceller for oksygentilførsel av veva

Studietype
Klinisk studie / pilot

Ansvarleg lege
Christopher Bjerkvig

Kontaktperson
Tor Hervig og Håkon Reikvam

Beskriving
Studien inkluderer pasientar frå Medisinsk poliklinikk som får påfyllingstransfusjonar grunna anemi. Hensikta er å undersøke om ein får ulik umiddelbar oksygentilførsel avhengig av alder. Pasienten ligg med ikkje-invasiv avansert oksygenmonitorering under transfusjonen.

Studiestatus
Godkjent i etisk komité. Oppstart 01.10.14.

A pilot study to assess the feasibility of hemoglobin dose and patient matching

Klinisk studie/pilot

​​Tittel
A pilot study to assess the feasibility of hemoglobin dose and patient matching

Studietype
Klinisk studie / pilot

Ansvarlig lege
Håkon Reikvam

Kontaktperson
Tor Hervig

Beskrivelse
Studien inkluderer pasienter fra med. pol som får påfyllingstransfusjoner pga anemi. Hensikten er å undersøke om man kan predikere HB-stigning i pasienten basert på hemoglobininnhold i de transfunderte erytrocyttkonsentratene og pasientenes volum. To publikasjoner foreligger i PubMed.

Studiestatus
Forventet gjenoppstart 01.10.14​

Biobanking, observasjonsstudie.

Tittel
Cytokin og komplementfaktor analysar ved transfusjonsepisodar

Studietype
Biobanking, observasjonsstudie

Ansvarleg lege
Øystein Wendelboe og Tor Hervig​

Kontaktperson
Øystein Wendelboe, Håkon Reikvam, Tor Hervig og Øystein Bruserud

Beskriving
​Inkludering av pasientar som skal ha erythrocytt transfusjon
Pasientar samtykkjer til inkludering og målingar, og blodprøvar blir tatt både før og etter transfusjonsepisodar

Studiestatus
Inklusjon av pasientar frå vinteren. Mål om inkludering av 80 transfusjonsepisodar.

Sist oppdatert 28.10.2016