Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer

Funksjonelle mage-tarmsykdommer omfatter blant annet tilstander som irritabel tarm-syndrom (IBS) og funksjonell dyspepsi (FD). Kompetansetjenesten er et landsdekkende tilbud for helsepersonell og andre med behov for informasjon om funksjonelle mage-tarmsykdommer. Vi er ikke en behandlingstjeneste, men formidler fagutvikling, forsking og undervisning.

Kontakt

Kurs og møter

 • IBS - Å leve med irritabel tarm
  Du vil få kunnskap som skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen. Du får mulighet til å møte andre i same situasjon og utveksle erfaringar.
  IBS - Å leve med irritabel tarm
  29.
  august
  2024
  Fleire datoar