Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for gastroenterologisk ultralyd (NSGU)

Vi er eit nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for fremming av forsking, undervising og formidling av gastroenterologisk ultralyd.

Kontakt

Telefon

Senterleiar, professor Odd Helge Gilja | E-post: odd.helge.gilja@helse-bergen.no | Telefon: 55972133 | Koordinator, Ingeborg Brønstad | E-post: ingeborg.bronstad@helse-bergen.no

Slik finn du fram

Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Arrangementer

 • Webinar om KONTAKT
  Sosial ferdighetstrening i gruppe med fokus på kommunikasjon og sosial interaksjon ved autisme, etter Frankfurtermodellen.
  Webinar om KONTAKT
  24.
  mai
  2024
 • Nettverkskonferansen for simulering i helsetenesta - Bergen
  Jobbar du med simulering, er interessert eller nysgjerrig på simuleringsbasert læring eller lurar på kva simulering kan bidra med på din arbeidsplass? Bli med på denne spennande konferansen i Bergen!
  Nettverkskonferansen for simulering i helsetenesta - Bergen
  29.
  mai
  2024
  2 dagar
 • Avlyst
  Psykoterapi for voksne med ADHD
  Psykoterapi for voksne med ADHD Kurs for behandlere i manualbasert gruppebehandling for voksne med ADHD. OBS! Utvidet påmeldingsfrist til 17.04.24
  Psykoterapi for voksne med ADHD
  29.
  mai
  2024
  3 dagar