Kortisolbehov i ekstraordinære situasjoner

Pasienter med binyrebarksvikt kan ha behov for ekstra kortisol ved stressituasjoner. I tillegg kan kortisolbehovet påvirkes av annen medikamentbruk og noen typer mat.

Behandling ved operasjon, tannbehandling, fødsel og invasive prosedyrer

Hentet fra Nasjonal veileder for Ednokrinologi (oppdatert 2022 av Tazmini, Husebye og Løvås)

Ved infeksjoner/feber/stresstilstander er døgnbehovet for Cortison økt. Øk døgndosen 2-3 ganger. Etter akuttfasen reduseres dosen raskt til den vanlige vedlikeholdsdosen. Ved kvalme, brekninger og diaré skal pasienten om mulig selv administrere hydrokortison (Solu-Cortef) 100 mg i.m. og deretter søke lege for å få parenteral hydrokortison og intravenøs væske.

Graviditet kan vanligvis gjennomføres ukomplisert ved Addisons sykdom. Kortisondosen økes med 50 % i siste trimester. Flor​inefdosen må ofte økes i siste trimester. Reninaktivitet kan ikke benyttes til å styre behandlingen. Ved forløsning skal det gis hydrokortison parenteralt som ved større kirurgi (se ovenfor). Oppfølging under graviditet er en spesialistoppgave.

Tabell 9. Behandling ved operasjon, tannbehandling, fødsel og invasive prosedyrer

Prosedyre​​

Preoperative behov

Postoperative behov

Større operasjoner med lang restitusjonstid

100 mg hydrokortison i.v./i.m. rett før anestesi

50 mg hydrokortison i.v./i.m. hver 6. time til man klarer å spise og drikke. Doble da oral dose i 48 timer, deretter trappe ned til normal dose

Større operasjoner med kort restitusjonstid

100 mg hydrokortison i.v./i.m. rett før anestesi

50 mg hydrokortison i.v./i.m. hver 6. time i 24-48 timer. Doble da oral dose i 24-48 timer, deretter trappe ned til normal dose

Under fødsel/rier

100 mg hydrokortison i.v./i.m. ved start av rier

Doble oral dose i 24-48 timer etter nedkomst, deretter trappe ned til normal dose

Mindre operasjoner og større tannbehandling

100 mg hydrokortison i.v./i.m. rett før anestesi

Doble oral dose i 24 timer, deretter normal dose

Invasive tarm prosedyrer som krever avføringsmiddel

Sykehusinnleggelse over natten med 100 mg hydrokortison i.v./i.m. og væske, gjenta dose før operasjon

Doble oral dose i 24 timer, deretter normal dose

Andre invasive prosedyrer

100 mg hydrokortison i.v./i.m. rett før operasjon

Doble oral dose i 24 timer, deretter normal dose

Tannbehandling

Ekstra morgendose 1 time før behandling

Doble oral dose i 24 timer, deretter normal dose

Mindre prosedyrer

Vanligvis ikke nødvendig

Ekstra dose (f.eks. 20 mg hydrokortison) dersom symptomer oppstår​


Sist oppdatert 09.12.2022