Få komplikasjoner ved svangerskap og fødsel hos kvinner med binyrebarksvikt

Dagens rutiner for oppfølging i svangerskap og fødsel er gode nok for kvinner med binyrebarksvikt, viser ny, europeisk studie. Studien inkluderte norske pasienter og viste at mor og barn sjelden rammes av alvorlige komplikasjoner når mor følges opp hos spesialist.

Publisert 01.12.2020
Sist oppdatert 26.08.2023

Binyrebarksvikt er kjennetegnet av mangel på det livsviktige hormonet kortisol og dermed manglende evne til å mobilisere nødvendig stressrespons i møte med større påkjenninger. Sykdommen er dødelig dersom kortisol ikke tilføres medikamentelt.

Binyrebarksvikt varer livet ut, men oppstår gjerne hos unge voksne – noe hyppigere hos kvinner enn hos menn. Dermed er det viktig å ha evidensbasert kunnskap om hvordan kvinner med binyrebarksvikt bør følges opp under krevende påkjenninger som svangerskap og fødsel. 

Det ble derfor tatt initiativ til å undersøke hvordan det går med mor og barn ved svangerskap og fødsel hos kvinner med binyrebarksvikt. Studien inkluderte 113 kvinner med totalt 128 svangerskap i perioden 2013-2019 fulgt ved sykehus med erfaring i behandling av binyrebarksvikt. Kvinnene hadde ulike årsaker til binyrebarksvikt, som Addisons sykdom (44 %), sekundær binyrebarksvikt (25 %), medfødt binyrebarkhyperplasi (25 %) og kirurgisk fjerna binyrer (6 %). Kvinnene brukte enten hydrokortison eller kortisonacetat, og hos litt over halvparten av kvinnene (57%) ble dosen økt i løpet av svangerskapet. For kvinner som også ble behandlet med fludrokortison ble denne økt hos et fåtall. Binyrekrise oppstod sjelden, kun i 9 av de 128 svangerskapene. Komplikasjoner i forbindelse fødsel var også sjeldent, kun rapportert for 3 % av barna og 13 % av mødrene, og i hovedsak milde. 

Oppsummert viser studien at det er få alvorlige komplikasjoner ved svangerskap og fødsel hos kvinner med binyrebarksvikt når de følges hos spesialist.

I mai ble studien publisert i et av de fremste tidsskriftene for hormonsykdommer, The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (JCEM).