Hypoparatyreoidisme

Epidemiologi og livskvalitet ved hypoparatyreoidisme i Norge

​Hypoparatyreoidisme er en hormonmangelsykdom som fører til for lavt kalsiumnivå (hypokalsemi). ​Pasienter med hypoparatyreoidisme kan merke alt fra lette prikninger i huden til alvorlige kramper. Sykdommen behandles med tilskudd av kalsium og aktivt vitamin D, og i noen få tilfeller med biskjoldbruskkjertelhormonet PTH, som er det hormonet som mangler.

Overlege og stipendiat Marianne Astor har sammen med flere forskere tilknyttet ROAS  publisert en landsomfattende studie om hypoparatyreoidisme i det fremste amerikanske endokrinologitidsskriftet JCEM. Her fant de i overkant av 500 personer med sykdommen, som gir en forekomst på omkring 100 per million innbyggere. Hos omtrent 2/3 skyldes tilstanden operasjon på halsen, mens 1/3 skyldes autoimmune og genetiske årsaker. En liten andel (8%) har såkalt pseudohypoparatyreodisme, hvor PTH ikke virker som det skal. Blant dem med ikke-kirurgisk årsak til hypoparatyreoidsme kjenner man bare årsaken hos 2/3 til tross for grundig utredning. 

Ved bruk av spørreskjemaene som undersøker livskvalitet (SF-36) og depresjon/angst (HADS) fant studien at personer med hypoparatyreoidisme opplever redusert livskvalitet, enda dårligere enn pasienter med Addisons sykdom. "Vi mener at det er behov for å bedre behandlingen, og jobber videre for å finne ut av dette" - Marianne Astor.  

Som følge av en spørreundersøkelse som ble utført blant norske og svenske hypoparapasienter har vi laget ett akuttkort med informasjon om akuttbehandling av hypopara, lik det som finnes for Addison. Teksten på kortet skal informere legen om akuttbehandling som skal gis, og hindre feil og forsinkelser i akuttbehandlingen. Kortet har norsk tekst på forsiden og engelsk tekst på baksiden. Kortene er sendt ut til sykehusene poliklinikker eller man kan få det ved å ta kontakt direkte med ROAS. 

Obs! I 2022 ble fargen på kortene endret fra blå til rød.
Sist oppdatert 23.09.2022