Ny oversiktsartikkel om CAH

Publisert 10.04.2017
Sist oppdatert 18.10.2021

​Leger i ROAS-nettverket med seksjonsoverlege Ingrid Nermoen ved Akershus universitetssykehus i spissen, publiserte denne uken en oversiktsartikkel om den klassiske formen for kongenitt adrenal hyperplasi, eller medfødt binyrebarkhyperplasi. 

Oversikten er ment å opplyse norske leger om tilstanden, men den kan også være nyttig for pasientene. Spesielt i voksen alder blir ikke alle pasienter fulgt opp på en optimal måte. Vi mener disse pasientene bør følges av spesialister i endokrinologi eller indremedisin.