Nye midler til behandlingsstudie

KLINBEFORSK bevilger midler til behandlingsstudie av binyrebarksvikt

Publisert 30.11.2021
Sist oppdatert 26.08.2023

​Ved medisinsk klinikk er det i løpet av de siste 25 årene bygget opp et landsomfattende register for pasienter med binyrebarksvikt som har lagt grunnlag for omfattende translasjonell og klinisk forskning og kvalitetssikring.

De regionale helseforetakene har nå bevilget midler til en studie av behandling av binyrebarksvikt der man skal sammenligne konvensjonell behandling med kortisontabletter mot en mer moderne depottablett som kan tas én gang daglig. Sistnevnte behandling er enklere men koster nesten 30 ganger mer. Det er aldri gjort blindede randomiserte studier som har sammenlignet disse.
 
Med utgangspunkt i vårt nasjonale register vil det nå bli gjort en register-basert randomisert studie der disse behandlingsregimene sammenlignes med livskvalitet og arbeidsevne som mål på effekt.
 
Studien vil belyse kostnad og effekt ved behandlingen som vil være nyttig kunnskap både for leger, pasienter og helsepolitikere i Norge og andre land.​