Oppdatert ROAS samtykke 2023

Vi har oppdatert registerets samtykkeskjema og medfølgende pasientinformasjon

Publisert 08.11.2023

Vi har oppdatert samtykkeskjemaet for 2023. Det forrige samtykket er fortsatt gyldig, men vi håper alle raskt vil gå over til å bruke det nyeste. Det er altså ikke nødvendig med nye samtykker for de som allerede er i registeret. Samtykket inneholder nå ett ekstra skjema for å registrere pasientens relevante sykdommer og diagnoseår, noe som vil gjøre datainnhentingen mye smidigere enn det var før. Husk å inkludere dette skjemaet når dere sender inn samtykket!

Endringer:

  • Egne informasjonssider tilpasset barn og unge
  • Registreringsskjema for hvilke sykdommer pasienten har.
  • Nærmere beskrivelser av pasientenes rettigheter i henhold til personvernreglementet. 

Det nye samtykket finner dere her: