Øyvind Bruserud mottok Nils Normanns reisestipend i endokrinologi

I forbindelse med Norsk Selskap for Endokrinologi sitt vintermøte mottok Øyvind Bruserud Nils Normanns reisestipend.

Publisert 10.04.2017
Sist oppdatert 18.10.2021

​Øyvind Bruserud er Ph D stipendiat i forskningsgruppen Endokrin Medisin ved K2 som ledes av Eystein Husebye, og som er tilknyttet ROAS. 

Stipendet vil finansiere et utenlandsopphold ved University of Oxford denne våren hvor Bruserud vil undersøke immunologiske mekanismer ved Autoimmunt polyendokrint syndrom type-1.