Restproduksjon ved autoimmun binyrebarksvikt er vanlig

En tredjedel av pasienter med autoimmun binyrebarksvikt bevarer noe egenproduksjonen av kortisol viser norsksvensk studie ledet av Åse Bjorvatn Sævik ved ROAS og Universitetet i Bergen.

Publisert 22.05.2020
Sist oppdatert 24.06.2022

Autoimmun binyrebarksvikt (Addison sykdom) er en sjelden, men potensielt livstruende tilstand kjennetegnet av mangel på binyrebarkhormon (kortisol, aldosteron, DHEAS). Man har antatt at når noen først har fått diagnosen autoimmun Addison så vil all egenproduksjonen av binyrebarkhormonene før eller siden opphøre.

Det stemmer imidlertid ikke, viser en ny studie i regi av ROAS. Hele 58 av de 192 (30,2%) studiedeltakerne hadde restproduksjon, definert som målbart kortisol og 11-deoksykortisol (et forløperhormon) i medikamentfastende blodprøve. Av disse hadde 24 (12,5%) i tillegg målbart aldosteron og kortikosteron (et forløperhormon). Stimuleringstest av binyrene (synacthen-test) viste at kortisol steg mer hos pasienter med høyere utgangspunktverdi. Ingen av pasientene hadde imidlertid normal test. Det var en sterk overhyppighet av menn (33 av 58, 56,9%) blant personer med restproduksjon, til tross for at flertallet av studiedeltakerne var kvinner. Restproduksjon var også forbundet med kortere sykdomsvarighet, selv om det var stor variasjon.  Studien fant ingen sammenheng mellom restproduksjon og pasientenes livskvalitet eller antall binyrekriser

Studien er publisert i The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (JCEM).