Nasjonalt senter for tropiske infeksjons­sykdommer

Nasjonalt senter for tropiske infeksjonssykdommer har ekspertise på tropemedisin; diagnostikk, monitorering, behandling og forebygging av tropiske infeksjonssykdommer. Vi driver ikke med behandling av pasienter, men med formidling, undervisning, forskning og fagutvikling og vi rådgir helsepersonell.

Kontakt

Telefon

Rådgiving - kontakt overlege tropesenteret

476 64 253

Sentralbord Haukeland

55 97 50 00
Spør etter en av overlegene ved tropesenteret