Forsking i Mottaksklinikken

Talet på pasientar som vert innlagt for akutt hjelp er aukande. Dette gjer det viktig med gode system som sikrar at rett pasient får riktig behandling til rett tid. Etter at ein i mottak har funne ut kva som er årsaka til symptoma, bør det gå kort tid før pasienten kan sendast heim, eller leggjast inn i rett eining i sjukehuset. Ved å basere tenestene på forsking vil vi i Mottaksklinikken arbeide for at utgreiing, behandling og pleie skal vere av høgast mogleg kvalitet.

En person som holder en tablett

WESTCOR POC-studien

WESTCOR POC-studien skal undersøkje om det er mogleg å bruke hurtigdiagnostikk for å avgjere om ein pasient med brystsmerter har akutt koronarsyndrom.
Les meir om studien
Foto: Helsesekretær gjør klart til å ta blodprøver

CAPNOR

CAPNOR-studien ser på kva effekt hurtigdiagnostikk kan ha for behandling av pasientar med lungebetennelse.
Les meir om studien
Kvinnelig bioingeniør analyserer luftveisprøve. Foto
Sist oppdatert 02.10.2023