Logopedtenesta

Vi tar imot henvisingar frå Helse Bergen sine avdelingar på Haukelandsområdet og Haraldsplass Diakonale Sykehus som har pasientar med språk-,tale-,stemme og svelgjevanskar som har oppstått etter sjukdom eller skade.

 

foto av ansatte og pasient øver med kort med bilder
 

Logopedtenesta er organisert under Nevroklinikken.

Logopedtenesta skal bidra til auka kommunikasjonsferdigheiter og/eller svelgjefunksjon gjennom innsats på eit høgt fagleg nivå. Logopedane tek del i det tverrfaglege teamarbeidet rundt aktuelle pasientar.

Vi skal også bidra til at pasientane får eit godt rehabiliteringstilbod etter utskriving ved å formidle behov og rettar til ansvarlege instansar i kommunane.
 
 

Arbeidsoppgåver
 • Kartlegging og behandling/rettleiing av vaksne pasientar med behov for logopediske tenester etter sjukdom eller skade
 • Vidaremelding til heimkommunen om behov for logopedisk hjelp etter utskriving
 • Bidra i det tverrfaglege samarbeidet
 • Informasjon og rettleiing til pårørande
 • Undervisning internt og eksternt
 • Overføring av kompetanse frå spesialisthelsetenesta til 1.linjetenesta
 • Undervisning og praksisrettleiing for logopedstudentar ved Universitetet i Bergen

Kontakt

Leder Trine Drange

 • Måndag 08:30 - 15:00
 • Tysdag 08:30 - 15:00
 • Onsdag 08:30 - 15:00
 • Torsdag 08:30 - 15:00
 • Fredag 08:30 - 15:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Haukeland Universitetssjukehus
Logopedtenesta
Postboks 1400
5021 Bergen

Slik finn du fram

OppmøtestadGamle hovedbygg

Jonas Lies vei 71

5053 Bergen

Praktisk informasjon

Fleire og fleire avdelingar på sjukehuset får nå ny digital løysing for korleis du som pasient registrerer deg og betalar. Denne avdelinga har nå tatt i bruk denne nye løysinga. 

Du registrerer at du er komen til sjukehuset enten via tekstmeldinga du får frå oss eller på ein sjølvbeteningsautomat. Om du skal ta blodprøve kan du også registrere dette sjølv i dei avdelingane kor det er utplassert automater. Du kan framleis få hjelp i resepsjonen om du ønskjer det.


Skal du betale etter timen vil du få ei tekstmelding med betalingsinformasjon. Du kan velje å betale med Vipps eller få tilsendt faktura, gebyrfritt/utan ekstra kostnader for deg. Du kan òg betale med kort på ein sjølvbeteningsautomat eller i resepsjonen.

Les meir om innsjekk og betaling

Dei vanlegaste funksjonsvanskane