Vestibularisschwannom

Aktuelle undersøkelser og tester

I forbindelse med utredning og behandling kan pasienten bli innkalt til MR samt forskjellige undersøkelser som måler hørsel, balanse og vestibulær funksjon.

Balanseplattform og bord med pc, klokke på vegg, i undersøkelsesrom.

Du kan bli satt opp til MR undersøkelser på hjemsted eller i forbindelse med konsultasjon på Haukeland universitetssjukehus. 

MR maskin og undersøkelsesbenk.

MR er en undersøkelse hvor det ved hjelp av et kraftig magnetfelt, radiobølger og datamaskin kan fremstilles digitale bilder av kroppen i ulike plan. Det brukes ikke røntgenstråler ved denne type undersøkelse. Undersøkelsen gjennomføres for å stille diagnose, kartlegge sykdommens utbredelse eller vurdere effekten av en behandling. Den kan også brukes for anatomisk kartlegging, for eksempel før stråleterapi. MR‐undersøkelsen gir mange bilder (snittbilder) av det anatomiske området som skal undersøkes og kan også gi en 3‐dimensjonal fremstilling av anatomien. 

En høreprøve brukes for å finne høreterskelen for ulike frekvenser av lyd og lydstyrken er så vidt hørbar.

Testen deles ofte inn i to deler: Rentone og taleaudiogram.

  • Rentoneaudiogram: Tester hørselen på lydfrekvenser fra 125-8000 Hz. (Vanlig talefrekvens er 500-4000Hz). Du vil høre forskjellige lydstyrker på hver frekvens (målt i decibel (dB)), og du trykke på en knapp for å registrere at du hører en lyd. Vi kan da vinne den svakeste lydstyrken du trenger for å høre hver frekvens. 
  • Taleaudiogram: Her får du føre forskjellige ord ved hver lydstyrke. Vi registrerer hvor mange ord du kan gjengi rett og måler prosentvis hvor god taleforståelsen er ved hver lydstyrke.

Ut i fra høreprøven finner vi grad av hørselstap. Det kan være behov for videre oppfølging, for eksempel med tilpassing av høreapparat. Dette vil avhenge av hvor stort hørselstapet er. 

En balanseplattform måler hvor stødig du klarer å stå i oppreist stilling samtidig som balansen utfordres på ulike måter. Undersøkelsen kan si noe om balansen din og om risiko for å falle. Balansen påvirkes av mange faktorer inkludert synet, balanseorganet i øret, følelegemer i sener og ledd, samt funksjonen til nervesystemet og muskulatur. Dersom du ikke klarer å stå oppreist uten støtte, vil du ikke kunne utføre denne undersøkelsen.​

Under testen blir du bedt om å stå så rolig som mulig på en plate (balanseplattform) som registrerer hvordan trykk endrer seg under føttene. Du kan bli bedt om å lukke øynene eller se på omgivelser som kan være i bevegelse. Du blir testet både mens gulvet står helt i ro eller det kan bevege seg ut i fra hvor du legger trykket på føttene. Du vil få på deg en sele for å sikre deg mot fall.  

Balanseplattform og bord med pc, klokke på vegg, i undersøkelsesrom.

Kalorisk prøve benyttes for å undersøke funksjonen til buegangene og balansenerven i det indre øret.

Undersøkelsen foregår ved at øregangen oppvarmes eller nedkjøles ved hjelp av vann eller luft. Dette utløser væskestrøm i buegangene i det indre øret og kan gi en følelse av svimmelhet samtidig som øynene begynner å bevege seg på en spesiell måte (nystagmus). Disse øyebevegelsene blir evaluert i et dataprogram og resultatet kan si om du har en skade på balansenerven eller i balanseorganet. 

Under testen vil du ha på deg en videobrille som måler øyebevegelsene dine. Deretter vil øregangen bli oppvarmet eller nedkjølt ved hjelp av vann eller luft. Dette gjøres på begge ører. Hver test foregår i 30-60 sekunder før øyebevegelser (nystagmus) blir målt i 60 sekunder. Det er vanlig å bli svimmel under testing og hos de fleste vil svimmelheten gå over i løpet av et par minutter. ​

En person som har på seg et VR-headset

Noen pasienter vil få testet funksjonen til balansenerven via en VideoHodeimpulstest (vHIT). Når alt fungerer som det skal vil hodebevegelser registreres i balanseorganet og informasjon sendt til hjernen om at øynene må bevege seg i motsatt retning. Dette skjer lynraskt og gjør at du kan se tydelig selv om du beveger på hodet. Med andre ord kan vi se at balanseorganet fungerer som en billedstabilisator for øynene. VHIT måler hvor godt samarbeidet mellom balanseorganet og synet fungerer ved raske hodebevegelser


Du vil få på deg en brille med kamera. Du skal så se på et punkt på veggen mens en behandler står bak deg og roterer hodet ditt raskt fra side til side. Det er viktig at pasienten klarer å slappe av i nakke og skuldre og lar behandler gjøre bevegelsene. Deretter gjøres bevegelser i vertikal retning mens du har hodet rotert ca 45 grader mot høyre og venstre.

Sist oppdatert 16.01.2024