Vestibularisschwannom

For behandlere

Alle pasienter med vestibularisschwannom skal henvises til Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisschwannom ved Haukeland universitetssjukehus.

De vanligste symptomene på vestibularisschwannom er​ ensidig hørselsnedsettelse, tinnitus, svimmelhet og/ eller balanseforstyrrelser. Personer som har ensidig nevrogent hørselstap, eventuelt kombinert med flere av disse symptomene bør henvises til en MR av hodet med spørsmål om vestibularisschwannom (VS).​

Hvordan henvise til behandlingstjenesten

Både fastleger og spesialistleger kan henvise til Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisschwannom. Ventetid for vurdering er vanligvis 1-3 måneder. Alle henvisninger vurderes på​ et ukentlig tverrfaglig møte.

Henvisningen skal inneholde

 • MR bilder med beskri​velse (på CD eller overført elektronisk), og informasjon om når og hvor MR er tatt
 • ​Audiogram
 • Sykehistorie og klinisk undersøkelse, spesielt med opplysninger om:
  - Varighet av plager/ symptomer
  - Hørselsnedsettelse 
  - Tinnitus
  - Ustøhet
  - Svimmelhet
  - Andre nevrologiske utfall
 • Medikamenter
 • Andre relevante sykdommer​​​​​

Ved små svulster skal henvisning sendes til: 

Helse Bergen
Haukeland universitetssjukehus
Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisschwannom
Øre-nese-hals avdelingen
Postboks 1400
5021 Bergen

Ved store svulster skal henvisning sendes til:

Helse Bergen
Haukeland universitetssjukehus
Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisschwannom
Nevrokirurgisk avdeling
Postboks 1400
5021 Bergen

Når henvisningen er mottatt vil den bli vurdert på et ukentlig tverrfaglig møte når vi har mottatt all nødvendig bildemateriale og kliniske opplysninger. Hastesaker vurderes fortløpende.  

Oppfølging på hjemsted er viktig uavhengig av behandlingsmetode. Du som behandler vil få en epikrise/ brev med råd om hvordan du skal følge opp pasienten på hjemsted.

Grad av oppfølging avhenger av størrelse og beliggenhet på svulsten og evnt gjennomførte behandlinger. 

Flytskjema som viser prosess ved henvisning av ny pasient og grad av oppfølging i forhold til svulstens størrelse.
Flytskjema som viser prosess fra henvisning til behandling og oppfølging.

Oppfølging KOOS grad 1-2

Nydiagnostiserte uten vertigo/ balanseplager settes opp til video-/ telefonkonsultasjon med lege/ sykepleier. Nydiagnostiserte pasienter med vertigo/ balanseplager settes opp til konsultasjon på ØNH avdelingen på HUS med diverse tester og konsultasjon hos lege og eventuelt fysioterapeut.

Deretter følges disse hovedsakelig i primærhelsetjenesten. Lege lokalt bør påse at pasienter med Vestibularisschwannom KOOS grad 1 settes opp til MR undersøkelse etter 1 år, deretter annethvert år i til sammen 10 år. Pasienter med vestibularisschwannom KOOS grad 2 bør ta årlig MR på hjemsted i 10 år.

Oppfølging K​OOS grad 3

​Oppfølging på hjemsted avhenger av type behandling. Ved observasjon bør lege lokalt på at pasienten blir satt opp til MR etter 6 måneder, så årlig i 10 år. Etter gammaknivsbehandling eller kirurgisk inngrep vil pasienten følges opp av nevrokirurgisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus i 10 år.

Oppfølging KOOS grad 4

Alle pasienter som har blitt operert følges opp av nevrokirurgisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus i 10 år.  ​​

 

Sist oppdatert 05.11.2023