Om behandlingstjenesten

Haukeland universitetssjukehus har hatt nasjonalt behandlingsansvar for vestibularisschwannom siden 2012.

Den nasjonale behandlingstjenesten ledes av Nevrokirugisk- og ØNH avdelingen og har et tverrfaglig samarbeid med flere avdelinger på sykehuset. 

Tjenesten har også et internasjonalt samarbeid med blant annet sykehus som Rigshospitalet i København (Danmark), Salford Royal Hospital/ Manchester Royal Infirmary (UK) og Mayo ClinRochester (USA). 

I tillegg til utredning og behandling gjennomføres aktivt forskning. 

Leder: Jeanette Hess-Erga (overlege, ØNH-avdeling)

Nestleder: Terje Sundstrøm (overlege, Nevrokirurgisk avdeling) ​


Fra Nevrokirurgisk avdeling

 • ​​​Rupavathana Mahesparan (overlege/avdelingssjef)
 • ​Erling Myrseth (overlege)
 • Morten Lund-Johansen (overlege/professor)
 • Terje Sundstrøm (overlege)
 • Øystein Vesterli Tveiten (overlege)
 • Dhayalan D​​hanushan (lege/stipendiat)
 • Hans AleksanderSkaara Herberg (LIS-lege)
 • Monica Finnkirk (sykepleiefaglig rådgiver/pasientkoordinator)
 • Ane Tangen Holm (sykepleier)

Fra ØNH-avdelingen

 • ​Jeanette Hess-Erga (overlege)
 • Frederik Goplen (overlege)
 • Jan Erik Berge (overlege)
 • Kathrin Skorpa-Nilsen (LIS-lege/stipendiat)
 • Veronica Skeide (sekretær/ pasientkoordinator)
 • Thomas Evenstad (ledende audiograf)
 • Lene Kristiansen (spesialfysioterapeut)

​Fra Radiologisk avdeling

 • ​​Gaute Wathle (seksjonsoverlege)​

Fra Nevrologisk avdeling

 • Kristin Varhaug (overlege)

Fra plastikk-kirurgisk avdeling

 • Svein Arthur Jensen (overlege)

Som nasjonal behandlingstjeneste er vårt ansvar å gi høyspesialisert diagnostikk, utredning og behandling for pasienter med vestibularisschwannom. Vi har som formål å bidra til helsemessige gevinster i form av bedre prognose og livskvalitet for pasienten, bedre kvalitet på pasienttilbudet gjennom faglig spisskompetanse og gi mer likeverdig tilgang til pasientbehandling av høyt kvalitet.

Tjenesten inkluderer vurdering av alle pasienter med vestibularisschwannom og behandling ut i fra svulststørrelse, beliggenhet og symptomer. Behandlingen kan inneholde observasjon, stråling med gammakniv eller kirurgi. Thenesten har likeverdig tilgang til pasienter fra alle helseregioner. 

ICD10-kode inngår i det nasjonale oppdraget: D33.3

 

Kvalitetsmål:
Ingen fristbrudd på behandling
Tumorkontroll etter 5 år: 93-96%
>75 % med House-Brackmann score 1-3 (funksjon i facialisnerven) 

 

 

 

Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisschwannom (VS) har som målsetning om at behandlingstilbudet er kjent ved alle landets sykehus og andre relevante institusjoner, slik at alle VS pasienter kan få likt behandlingstilbud. 

Det er særlig viktig at landets ØNH-leger og nevrokirurger kjenner til behandlingstilbudet og har innsikt i diagnostikk, behandlingsalternativene og oppfølgning av denne pasientgruppen. 

Andre spesialiteter som bør kjenne til tilbudet er nevrologer, onkologer, barneleger (NF2), plastikkirurger, øyeleger og allmennpraktikere, som alle kan ha en rolle i både diagnostikk og oppfølgning av VS pasienter. 

Også fysioterapeuter, audiografer og logopeder har en sentral plass i oppfølgingen av VS pasienter. I tillegg til helsepersonell i våre samarbeidende organer, ønsker vi å øke kompetansen til pasienter, pårørende og andre tjenesteytere som hjelper vår pasientpopulasjon.

Kompetansespredningsplanen synliggjør organiseringen av  kompetansespredningsarbeidet, kompetansespredningstiltakene og virkemidlene over de ulike målgruppene. Planen gir også en oversikt over fagnettverk det samhandles med og potensielt ny innsatsområder. Kompetansespredning for vår tjeneste er i stor grad et samarbeid med to andre nasjonale kompetansetjenester ved Helse Bergen; Nasjonal behandlingstjeneste i strålekniv og Nasjonal kompetansetjeneste i vestibulære sykdommer. 

Les hele kompetansespredningsplanen (PDF) 

Tjenesten er involvert i flere pågående forskningsprosjekter:

Gammaknife of large vestibular schwannoma
Prosjektperiode: 2023-2024
Prosjektleder: Øystein Tveiten

Vestibularisscwhannom - oversiktsartikkel til tidsskriftet
Prosjektperiode: 2023-2024
Prosjektleder: Terje Sundstrøm

T-REX
Prosjektperiode: 2024-2030
Prosjektleder: Morten Lund-Johansen

Langtidsprognose for vestibularisscwhannom pasienter
Prosjektperiode: 2024-2030
Prosjektleder: Jeanette Hess-Erga

 

 

 

Sist oppdatert 12.03.2024