Vestibularisschwannom

Trening og rehabilitering

Pasienter med vestibularisscwhannom har godt av å være i fysisk aktivitet. Forskning viser også at vestibulær rehabilitering har en positiv innvirkning på symptomer knyttet til sykdommer i balanseorganet og det indre øret (vestibulære sykdommer). Selv om aktivitet er bra vil treningsinnhold, aktivitet og mengde variere ut i fra plager og evner.

En person som har på seg en ryggsekk og går på steiner i fjellet.

Svimmelhet og redusert balanse blir beskrevet hos mange pasienter med vestibularisschwannom (VS). Disse symptomene kan bedres ved aktivitet og trening. 

Balansesystemet består av flere sanser som samarbeider for og opprettholde balanse og orientere seg i rommet. Dersom et VS trykker på balansenerven kan den få en varig skade som påvirker funksjonen. Hjernen er bygget opp slik at den kan kompensere for nerveskaden ved å bruke andre sanser, som balanseorganet på motsatt side, synet eller sanseceller i muskulatur, ledd og hud. Denne kompenseringen skjer ofte uten spesifikke øvelser, men for noen kan vestibulær rehabilitering være nyttig.

Vestibulær rehabilitering er øvelsesbasert og er utviklet for å fremskynde kompensering. Øvelsene blir spesialtilpasset hver enkelt ut i fra symptomer og funn på undersøkelser og tester, og deles ofte inn i tre forskjellig type øvelser.

  • Balansetrening
  • Tilvenning/ habituering
  • Fokusering/ blikkstabilisering​

​​Noen har også behov for opptrening med støtte fra en fysioterapeut eller annet helsepersonell med kompetanse på behandling av svimmelhet og balansevansker. Dersom dette er aktuelt for deg kan du ta direkte kontakt med fysioterapeut på ditt hjemsted. Du trenger ikke henvisning fra lege.

​Balansetrening gjøres for å bedre kroppens stabilitet slik at daglig aktivitet kan utføres på en trygg måte. Treningen skal være utfordrende men bør gjennomføres i trygge omgivelser så det ikke er fare for fall. Øvelsene bør tilpasses ut ifra problem og behov kan gjøres vanskeligere ved å endre eller variere blant annet synsinntrykk og/eller understøttelsesflate. 

Et eksempel på en øvelse finner du her - se video:

Balansetrening og øvelser.

Pasienter kan beskrive svimmelhet som oppstår når de går på kjøpesenter eller dagligvarebutikk, er på steder med mye mennesker eller "scroller" på mobil eller dataskjerm. Dersom dette er tilfelle kan habitueringesøvelser (tilvenning) være nyttige. Gjennom undersøkelser kartlegges triggere for svimmelhet og tilvenning skjer gjennom gjentatt eksponering av det som utløser plager. Øvelsene kan på kort sikt forsterke svimmelheten men gjennom repetisjon kan opplevelsen av svimmelhet avta da hjernen lærer seg å ignorer de unormale signalene som er årsak til plagene. 

Et eksempel på en øvelse finner du her​ - se video:

Øvelser for å utfordre svimmelhet

​Blikkstabiliseringsøvelser brukes for å kunne stabilisere blikket ved hodebevegelser. For pasienter med vestibularisscwhannom vil denne type øvelser være mest relevant i et rehabiliteringsforløp etter gjennomgått operasjon. Det er flere ulike øvelser som kan anbefales og igjen spesifiseres dette ut i fra symptomer og funn ved testing. 

Et eksempel på en slik øvelse finner du her​ - se video:

Øvelser for blikkfokusering

 

Sist oppdatert 03.01.2024