Helse- og kvalitetsregistre

Norsk Multippel Sklerose Register og Biobank har et løpende samarbeid i utviklingen av Norsk Medisinsk Kvalitetsregister for Biologiske Legemidler (NOKBIL). Utover dette har registeret flere gjennomførte og planlagte prosjekter med koblinger til andre registre som Norsk Pasientregister, Medisinsk Fødselsregister, Dødsårsaksregisteret, register i Vernepliktsverket (sesjonsdata) og Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret.

Norsk Multippel Sklerose Register og Biobank er aktiv deltaker i EUReMS – som er et initiativ for utvikling av en EU-finansiert plattform for MS-registre i Europa, for stimulering til etablering av MS-registre i alle europeiske land og for harmonisering av data-innsamling med mulighet for kobling i samarbeidsprosjekter.

Norsk Multippel Sklerose Register er aktiv samarbeidspartner eller har avgitt data og biologisk materiale i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, særlig for studier av genetiske og miljømessige risikofaktorer.

Norsk Multippel Sklerose Register inngår nå samarbeidprosjekt med MS registre i Sverige, Danmark, Belgia, Tsjekkia og Italia for analyse av bivirkninger av MS-behandling og risiko for fosterskade ved eksponering før graviditeter.

Sist oppdatert 09.09.2016