Norsk MS register og Biobank - styringsgruppe

Søknad om tilgang til data og biologisk materiale frå Norsk MS Register og Biobank skal avgjerast av styringsgruppa for Norsk MS Register og Biobank.

Styringsgruppa består av utnemnte fagpersonar frå dei Regionale samarbeidsorgana (mellom universiteta og helseføretaka) i Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord, i tillegg til ein representant frå Nasjonalt folkehelseinstitutt og MS-forbundet.

Ved behandling av søknadar kan styringsgruppa, etter behov, be om vurdering frå andre fagpersonar eller fagmiljø.

Styringsgruppa består av:

  • Svein Ivar Mellgren, Helse Nord
  • Rune Midgard, Helse Midt-Norge
  • Nils Erik Gilhus, Helse Vest
  • Frode Vartald, Helse Sør-Øst
  • Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet
  • Gurli Vagner, MS-forbundet
Sist oppdatert 09.09.2016