Ergoterapi ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk

Ergoterapeuten arbeider ved sengepostane. Målet med ergoterapi er å meistre daglege aktivitetar slik at kvardagen kan fungere best mogleg for den enkelte.

ergoterapeut hjelper sittende kvinne med trening

Fleire kreftpasientar opplever at sjukdommen fører til vanskar med å utføre daglige aktivitetar som til dømes personleg stell, påkledning og matlaging. Ergoterapeuten kartlegg pasienten si evne til å utføre ulike aktivitetar og ser på ressursar og utfordringar. For å betre funksjonsnivået medverkar ergoterapeuten med trening av fysiske og kognitive funksjonar, aktivitetsregulering og tilrettelegging.

Les meir om ergoterapitilbodet til kreftpasientar i spesialisthelsetjenesten i artikkelen Ergoterapeuter kan hjelpe kreftpasienter i sykehus. 

 

Kontakt

Silje Nødtvedt
Tlf. 55 97 62 79

 

Sist oppdatert 20.02.2024