Ergoterapi ved plastikkirurgi

Som pasient ved Plastikkirurgisk avdeling får du hjelp av ergoterapeut til rehabilitering etter traume, sjukdom, medfødde tilstander og erverva deformitetar i handa. Målet med behandlinga er å oppnå best mogleg handfunksjon for at pasienten kan fungera tilfredsstillande i kvardagen.

ergoterapeut med pasient.foto
Behandlingar frå ergoterapeuten kan blant anna vere:

  • Tilpassing av ortose
  • Handtrening gjennom øvelser og bruk av kvardagsaktivitetar
  • Rettleiing
​Ergoterapeutane er tilknytta Plastikkirurgisk avdeling, både sengepost og poliklinikk. 
 

Kontakt

Seksjonsleiar
Jorunn Ellingsen 
Tlf. 55 97 50 09


Fagleg kontaktperson ved Plastikkirurgisk avdeling
Terese Aglen
Tlf. 55 97 54 60

 

Aktuelle lenkjer

Norsk forening for håndterapi


Sist oppdatert 20.02.2024