Informasjonsmateriale om ergoterapi

Ergoterapeutane ved dei ulike kliniske avdelingane møter personer med ulike aktivitetsutfordringar. Her finn du informasjon om ergoterapi relatert til ulike sjukdommar eller plager organisert ut frå dei ulike einingane.

Sist oppdatert 19.01.2024