Kontaktpersonar

Har du spørsmål til Fysioterapiavdelinga, for eksempel om retningslinjer for behandling eller anna, er du velkommen til å kontakte oss på følgande e-postadresse eller telefonnummer:

Administrasjonen

Avdelingssjef
Else Sterndorff
Telefon 55 97 28 63 
else.sterndorff@helse-bergen.no

Ass. avdelingssjef (100 prosent)
Grete Ege
Telefon 55 97 50 82
grete.ege@helse-bergen.no

Forskings- og fagutviklingsleiar
Aarid Liland Olsen
Telefon 55 97 04 40 / 941 36 128
aarid.liland.olsen@helse-bergen.no

Avdelingskonsulent (Sekretær)
Sølvi Camilla Almeland-Grøhn
Telefon 55 97 29 09
solvi.camilla.almeland-grohn@helse-bergen.no


Seksjonsleiande fysioterapeutar

Barne- og Ungdomsklinikken, Kvinneklinikken og Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge
Stian Hammer
Telefon 55 97 12 50
stian.hammer@helse-bergen.no

Kirurgisk avdeling / Intensivavdelinga / Hjarteavdelinga / Øyre-Nase-Hals avd. / Nevrokirurgisk avd.
Rune Olsen
Telefon 55 97 29 22
rune.olsen@helse-bergen.no

Medisinsk avdeling / Lungeavdelinga / Lungerehab. / Mottaksklinikken/
Avdeling for kreftbehandling / Palliativt senter
Theresa Johannessen
Telefon 55 97 29 28
theresa.johannessen@helse-bergen.no

Nevrologisk avdeling med Spinaleininga
Elisabeth Skjefrås Kvile
Telefon 55 97 50 20
elisabeth.skjefras.kvile@helse-bergen.no

Ortopedisk avdeling og avd. for plastikkirurgi og brannskadebehandling
Merete Andersen Malt
Telefon 55 97 04 46
merete.andersen.malt@helse-bergen.no

Revmatologisk avdeling / Hudavdelinga / Terapibassenget / Seksjon for smertebehandling
Liv Marit Mørkve Holst
Telefon 55 97 73 03 / 55 97 54 40
liv.marit.moerkve.holst@helse-bergen.no

 

Nettsidene v/ Fysioterapiavdelinga

Bidragsytar
Else Sterndorff
Telefon 55 97 28 63
else.sterndorff@helse-bergen.no

Ansvarleg redaktør
Liv Marit Mørkve Holst
Telefon 55 97 73 03
liv.marit.moerkve.holst@helse-bergen.no 

Assisterande redaktør
Aarid Liland Olsen
Telefon 55 97 04 40
aarid.liland.olsen@helse-bergen.no  

 

For å kontakte andre tilsette ved Fysioterapiavdelinga kan du vende deg til Fysioterapiavdelinga sin sekretær eller den tilsette sin avdelingsleiar.
Utanom telefon kan ein også nå alle på e-post ved å skrive adressa på følgjande måte: fornavn.etternavn@helse-bergen.no 

Sist oppdatert 10.05.2024