Nasjonal behandlingstjeneste for funksjonsforbedrende kirurgi på overekstremiteter ved tetraplegi

Haukeland universitetssjukehus (HUS) har nasjonalt ansvar for funksjonsforbetrande kirurgi på overekstremiteter ved tetraplegi. Pasientar frå heile landet blir opererte ved HUS, og følgt opp ved regional spinaleiningar ved HUS, St. Olavs hospital og Sunnaas sykehus.

Funksjonsforbetrande kirurgi tilbys pasientar med ryggmargsskade med hensikt å gje strekkeevne i olboge og eit funksjonelt grep i handa. Musklar, sener og nerver kan flyttast på for å erstatte tapt funksjon.


 På Haukeland universitetssjukehus har vi eit tverrfagleg team, beståande av kirurgar, fysioterapeut, ergoterapeut, sjukepleiarar og hjelpepleiar med spesialkompetanse på funksjonsforbetrande kirurgi. Vi samarbeider tett med dei regionale spinaleiningane i landet. Kvart halvår har vi poliklinikkar på spinaleiningane for å vurdere pasientar til operasjon, samt kontrollerer operasjonsresultat.


Rehabilitering etter operasjon er avgjerande for eit godt operasjonsresultat. Det er utarbeida standardiserte retningslinjer for rehabilitering som er felles for alle spinaleiningane i Noreg. Desse er utarbeida i tråd med dei Nordiske retningslinjene.

Overlege Rakel Sif Gudmundsdottir, Ortopedisk avdeling (leiar)
Overlege Eivind Strandenes, Avdeling for plastikkirurgi
Overlege Aleksander Uchermann, Ortopedisk avdeling
Spesialfysioterapeut Anett Myhre Skjoldmo, Fysioterapiavdelinga
Ergoterapeut Marcus Kessner, Ergoterapiavdelinga
Ergoterapeut Hege Kleiven Rynning, Ergoterapiavdelinga
Hjelpepleiar / koordinator Linda Jakobsen, Ortopedisk avdeling

Slik finn du fram

Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Praktisk informasjon

​Koordinator på post kan hjelpe til med bestilling av fly, rullestoltaxi, hotellrom til assistent og liknande. Ta kontakt med koordinator på mobil eller e-post:

Koordinator
Linda Jakobsen
Telefon 941 65 830 
E-post linda.vibeke.lorentzen.jakobsen@helse-bergen.no

Pasientar som skal inn til operasjon, bør komme i manuell rullestol då dette gjer det lettare å sende stolen tilbake til heim / spinaleining.

Korleis verkar det

Funksjonsforbetrande kirurgi tilbys pasientar med ryggmargsskade med hensikt å gje strekkeevne i olboge og eit funksjonelt grep i handa. Musklar, sener og nerver kan flyttast på for å erstatte tapt funksjon.
Korleis verkar det
montasje forskjellige bilder hender. foto

Artiklar og aktuelle lenkjer

Ei samling med artiklar om Tetrakirurgi og aktuelle lenkjer om tema
Artiklar og aktuelle lenkjer
hender holder plakat med tetrakirurgi. foto