Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for leddproteser og hoftebrudd

Leddregisteret driv løpande innsamling av data frå heile Noreg om leddprotesar, hoftebrot og korsbandsskadar.

Slik finn du fram

Møllendalsbakken 7

Møllendalsbakken 7

5021 Bergen