Turnusleger ved Ortopedisk avdeling

Turnuslegens oppgåver er:

​Visittgang

Oftast går ein visitt saman med en LIS-lege eller overlege. Journalnotater, tilvisingar, nyvurderingar, epikriseskriving, rekvisisjonar, sjukmeldingar, hører til dette arbeidet.​

Listepasientar

For pasientar som ikkje møter på Preoperativ Poliklinikk er det ønskelig at den turnuslegen som hører til sengeposten der pasienten skal innleggast tek imot pasienten. Det skal fylles ut eige prejournalskjema for elektive pasientar og dikterast innkomstjournal.
 

Poliklinikk

Ortopedisk avdeling vil forsøke å organisere eigne poliklinikkar for turnuslegane der det blir satt opp enkle kontroller og brotskader og sår. Dei vil ha godt høve til å konferere med andre legar på poliklinikken.
 

Rettleiing

Alle turnusleger skal få tildelt ein personleg rettleiar når dei startar i avdeling. 
 
Det vert gjennomført tre rettleiingsmøter:

 • Møte 1-3 veker etter start
 • Møte 2-3 månader etter start
 • Møte 2-6 veker før avslutning
Det føres skriftlige referat frå alle rettleiingssamtaler. 
 

Prosedyrar som turnuslegane bør få utføre hos oss

 • Blærekateterisering mann/kvinne
 • Subkutan, intramuskulær og intravenøs injeksjon av medikament
 • Førstehjelpsbehandling av kontusjon og sårskade
 • Grovreponering av ekstremitetsbrot
 • Insisjon og drenasje av abscess
 • Revisjon og sutur av enkle sår
 • Behandling av enkle brot og luksasjonar
 • Gipsing av radiusfrakturar og ankelfrakturar
 

Vaktteneste

Vi samarbeider med Kirurgisk avdeling om vaktplanar.
Sist oppdatert 27.02.2023