Skadepoliklinikken Brot/røntgen

Skadepoliklinikken Brudd/røntgen tar imot pasientar som har ein akutt skade i armar eller bein. Har du hovudskade eller ryggskade, skal du til den allmennmedisinske legevakta, Bergen Legevakt. Kontaktar du oss same dag som du har skada deg, kan du komme hit i tidsrommet 08:30 – 22:15. Har du skada deg for to eller fleire dagar sidan, bør du kontakte Skadepoliklinikken på kvardagar i tidsrommet 08:30 – 15:00, eventuelt ta kontakt med fastlegen din. Dersom du kjem til Skadepoliklinikken med ein eldre skade på kveldstid eller i helg, vil du bli tilvist til å komme tilbake for undersøking på dagtid, neste kvardag. På dagtid kvardagar er kapasiteten til å ta imot pasientar større.   Skadar som skjer om natta etter kl. 22:15 og som ikkje kan vente til neste dag, blir vurderte av lege ved Allmennlegevakten og ved behov vil pasienten bli innlagd på sjukehus.

Kontakt

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Skadepoliklinikken held til i Bergen helsehus i Solheimsviken, saman med allmennlegevakta til Bergen kommune, Bergen legevakt.

Besøkstider

Bergen helsehus

Solheimsgaten 9

5058 Bergen

Praktisk informasjon

Du får dekt delar av utgiftene dine ved behandling hos lege, på poliklinikk eller andre behandlingsinstitusjonar, men du må betale ein eigendel. Når du har betalt over eit visst beløp i eigendelar, får du frikort for helsetenester. Det er ulike eigendelar avhengig av type helseteneste.

Les meir

​Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt med nokre hugsereglar.

Les meir: Retningslinje for lyd-, foto og filmopptak ved Haukeland universitetssjukehus


I ventearealet til Skadepoliklinikken er det mulig å kjøpe brus, sjokolade og snacks fra automat. 
Nærmeste dagligvarebutikker finner du på Danmarksplass, i gangavstand 5-6 minutter.
Coop Extra
Kiwi
Baker Brun Cafe - ved siden av Kronstad DPS på Danmarksplass, gangavstand 5 minutt.
Pizzabakeren Solheimsviken - 8 minutters gonge langs Damsgårdssundet, i retning Laksevåg.

Enkelte gonger nyttar Skadepoliklinikken seg av telefonkonsultasjon når dette er medisinsk forsvarleg og nyttig. 

Det kan vere når behandlar skal gi deg råd og formidle svar på ei undersøking du har hatt. Telefonkonsultasjon kan og brukast dersom det er smittefare og behov for smitteavgrensing.  

Du gir sjølv samtykke til at telefonkonsultasjonen erstattar frammøtekonsultasjonen. Du betalar same eigendel som når du kjem til poliklinikken for konsultasjon der. 

Bergen legevakt

Bergen legevakt gir øyeblikkelig hjelp og vurderer og behandler akutt sykdom og enkelte skader.
Sjå nettsida til Bergen legevakt
logo bergen kommune